Beeldend kunstenares te B. slachtoffer van geheime dienst in A.

Beeldend kunstenares te B. slachtoffer van geheime dienst?

In Trouw van 8 april 2014 stond een artikeltje van Seije Slager over de rol van de CIA in de kunsten. Ik citeer:

(…) Zo fungeerde de CIA in de jaren vijftig en zestig als geheime sponsor van abstract-expressionistische schilderkunst. Niet dat het Amerikaanse establishment zelf nu zo’n grote fan was van het anarchistische geklodder van Willem de Kooning of Jackson Pollock. Maar het contrast met de stijve modelarbeiders die op dat moment in de Sovjet-Unie werden geschilderd, was te mooi en betekenisvol om niet uit te buiten… (Einde citaat)

Iedere tijd heeft zijn eigen kunststromingen. De wortel van het abstract-expressionisme ligt ver voor de bemoeienis van de CIA ermee, in de jaren twintig in Duitsland.Na de beëindiging van WO II kende deze stroming een explosie van ongeremde en hernieuwde vitaliteit in Cobra. Maar zonder de vruchtbare inmenging van de CIA had deze stroming waarschijnlijk nooit zo groot kunnen worden.

Zelf ben ik in de jaren zeventig ingewijd in de geheimen van de beeldende kunst en het abstract-expressionisme. Een deel van mijn werk draagt daar ruimschoots sporen van.Daar sta je dan als kunstenares, heilig gelovend in ” de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie” om uiteindelijk te boek te staan als klodderende CIA-pion. N.B. Pion zonder “S” ervoor, voor het geval Big Brother meeleest.

Kunstenaar te B. slachtoffer geheime dienst te A.