Stillevens: Over de schoonheid

Stillevens: Over de schoonheid

Alles wat ik getekend en geschilderd heb in en naar de natuur, zoals de bloemstillevens, heb ik primair voor mijn plezier gedaan. Voor het beleven van de schoonheid van de natuur. Tekenen en schilderen intensiveert het kijken en daardoor de beleving van datgene waarnaar je kijkt. Tegelijkertijd is de natuur door zijn grillige vormenrijkdom een onuitputtelijke bron voor studie van zowel vorm als kleur.

De onderwerpen van de andere stillevens heb ik voornamelijk gekozen vanwege hun uitdagende vormen. Hun waarde ligt dus vooral in de mogelijkheid die ze mij boden tot vormstudie. Maar ook daar is de onderliggende emotie de drang schoonheid af te kaderen in het onderwerp en dat weer te geven. Zonder schoonheid blijft het kil, vrijblijvend, eerder levenloos dan stillevend.